Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 147


Liite 5_Luonnos kaavoitussopimuksesta

Matkanivan tuulipuiston osayleiskaavan kaavoitussopimus

 

Khall 27.05.2024 § 147  

262/10.02.02/2024  

 

 

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Teka Paulos

 

ABO Energy Suomi Oy on jättänyt kaavoitusaloitteen Haapaveden kaupungille tuulivoimarakentamista ohjaavan osayleiskaavan laadinnasta Matkanivan alueelle. Aloitteessa on esitetty alustava suunnittelualueen rajaus. Osayleiskaava laaditaan maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) 77 a §:n mukaisena yleiskaavana, jolloin yleiskaavaa voidaan käyttää suoraan rakennusluvan perusteena.

 

Kaupungin ja ABO Energyn välille on valmisteltu kaavoitussopimus, jossa määritellään osapuolten yhteistyö osayleiskaavan valmistelussa, tehtävä- ja kustannusjako kaavoituksessa sekä alustava aikataulu. Sopimuksen mukaan suunnittelun lähtökohtana on ABO Energyn kaavoitusaloitteessaan esittämä suunnittelualueen rajaus sekä kuvaus hankkeesta. Kaavan sisältöä koskevat kysymykset ratkaistaan lopullisesti maankäyttö- ja rakennuslain mukaisessa osayleiskaavamenettelyssä.

 

Kaavoitussopimuksessa todetaan, että ABO Energyn esittämät tavoitteet eivät sido kaupunkia. Kaavaprosessin keskeytyessä kaupungilla on oikeus laskuttaa ABO Energyä sopimuksen mukaisesti siihen mennessä tehdystä työstä, eikä kaupunki ole velvollinen korvaamaan ABO Energylle aiheutuneita kaavoituskustannuksia.

 

Kaavoitussopimuksen mukaan ABO Energy vastaa osayleiskaavan laatimisen ja osayleiskaavatyössä tarvittavien selvitysten laadinnan konsulttikustannuksista kokonaisuudessaan. Lisäksi ABO Energy korvaa kaupungille kaavaprosessin vaatimasta kaavoituksen ohjauksesta, hallinnollisesta käsittelystä sekä osallistamisesta aiheutuvat kulut. Tämän lisäksi ABO Energy vastaa kaupungille aiheutuvista osayleiskaavaprosessiin liittyvistä suorista kuulutus- ja muista vastaavista kuluista, esimerkiksi yleisötilaisuuksien järjestämisestä.

 

Kaavoitussopimus astuu voimaan heti, kun se on allekirjoitettu molempien osapuolten toimesta. Mikäli yleiskaava ei saa lainvoimaa tai mikäli kaupunki valmistelee kaavaa sisällöltään olennaisesti toisenlaisena kuin sopimuksessa luetelluissa tavoitteissa on määritelty, osapuolet neuvottelevat sopimuksen jatkamisesta tai päättämisestä.

 

Sopimuksessa määritellään myös menettelytavat mahdollisten erimielisyyksien ratkaisemiseksi ensisijaisesti osapuolten välisissä neuvotteluissa. Kaavoitussopimuksen hyväksyminen on tarpeen, jotta osayleiskaavoitus voidaan käynnistää ja edetä yhteisymmärryksessä ABO Energyn kanssa. Sopimus selkeyttää osapuolten roolit, vastuut ja kustannustenjaon kaavoitusprosessin aikana. Sopimus turvaa myös kaupungin aseman, mikäli kaavan toteutukselle ei myöhemmin ole edellytyksiä.

 

Kaavoitussopimusluonnos on kokousasian liitteenä.

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Esa Jussila

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää hyväksyä liitteenä olevan kaavoitussopimuksen luonnoksen Haapaveden kaupungin ja ABO Energy Suomi Oy:n välillä koskien Matkanivan alueen tuulivoimapuiston osayleiskaavan laatimista.

 

Päätös Hyväksyttiin.