Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 148Lausuntopyyntö: Vesienhoidon keskeiset kysymykset ja työohjelmat Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella 2028-2033

 

Khall 27.05.2024 § 148  

267/10.00.00/2024  

 

 

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Teka Paulos

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus on pyytänyt Haapaveden kaupungilta lausuntoa Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueen vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta vuosille 2028-2033. Lausuntopyyntö koskee vesienhoitosuunnitelman päivitystä tulevalle suunnittelukaudelle.

 

Vesienhoitosuunnitelmien valmistelua varten kuullaan vesienhoitoaluekohtaisesti suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelman ympäristöselostuksen laadinnasta 15.12.2023-17.6.2023. Kuuleminen järjestetään, jotta kaikki voivat tuoda omat näkemyksensä ja asiantuntemuksensa vesienhoitoon.

 

Toimenpiteiden vaikuttavuutta seurataan arvioimalla vesien tila kuuden vuoden jaksoina. Vesienhoitosuunnitelmat päivitetään kuuden vuoden välein. Nyt ollaan neljännen suunnittelukauden ensimmäisessä vaiheessa, jossa luodaan perustaa suunnittelulle hyödyntäen mm. tästä kuulemisesta saatavaa palautetta.

 

Vesienhoidon tavoitteena on estää jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien tilan heikkeneminen sekä pyrkiä kaikkien vesien vähintään hyvään tilaan. Tavoitteen saavuttamiseksi suunnitellaan ja toteutetaan vesien tilaa parantavia toimenpiteitä ja seurataan niiden vaikutuksia.

 

Vesienhoitoalueen keskeisiä ongelmia ovat valuma-alueiden kuormitus, vesirakentamisen ja säännöstelyn aiheuttamat muutokset sekä pohjavesien suojelu. Haapaveden alueen pintavesien ekologinen tila on nykyisellään pääosin hyvä tai tyydyttävä.

 

Keskeisiä toimenpiteitä tulevalla suunnittelukaudella ovat maatalouden ja metsätalouden vesiensuojelutoimenpiteiden tehostaminen, valuma-aluekohtainen suunnittelu, vesielinympäristöjen kunnostaminen sekä ohjauskeinojen kehittäminen. Karhukankaan ja Nevalanmäen pohjavesialueet on tunnistettu riskialueiksi, joille toimenpideohjelmassa esitetään mm. pilaantuneisuusselvityksiä ja suojavyöhykkeitä.

 

Vesienhoitosuunnitelmaehdotuksen kuulemisaineisto on saatavilla

verkko-osoitteessa:

https://www.ymparisto.fi/fi-FI/Vaikuta_vesiin/Vesienhoito

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jussila Esa

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle lausunnon, että Haapaveden kaupungilla ei ole huomautettavaa ehdotukseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tulvariskialueiksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.