Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 149Lausuntopyyntö: Lausuntopyyntö ehdotuksesta Pohjois-Pohjanmaan merkittäviksi tulvariskialueiksi

 

Khall 27.05.2024 § 149  

268/10.00.00/2024  

 

 

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Teka Paulos

 

Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus pyytää Haapaveden kaupungilta lausuntoa ehdotukseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tulvariskialueiksi, joka on nähtävillä 15.3.-17.6.2024.

 

Lausuntopyyntö koskee tulvariskien hallinnasta annetun lain (620/2010) 20 §:n mukaista tarkistusta tulvariskien alustavaan arviointiin ja ehdotukseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan merkittäviksi ja muiksi tulvariskialueiksi. Tulvariskien alustavat arvioinnit on päivitetty kaikilta Pohjois-Pohjanmaan vesistöalueilta ja rannikkoalueelta. Arvioinnissa on hyödynnetty tulvavaarakarttoja, havaittuja tulvakorkeuksia ja paikkatietoaineistoja.

 

Päivityksiä alueittain:

  • Kalajoen vesistöalue: Vääräjoelle on laadittu uusi tulvakartta.
  • Pyhäjoen vesistöalue: Alaosan tulvakartta on päivitetty 1D-mallinnuksesta 2D-mallinnukseen.
  • Temmesjoen vesistöalue: Uusi tulvakartoitus on valmistunut Temmes-, Tyrnävän- ja Ängeslevänjoelle. Myös tulvakartoituksia erikoistilanteille on tehty.
  • Kiiminkijoen vesistöalue: Tulvakartta on päivitetty 1D-mallinnuksesta 2D-mallinnukseen.
  • Iijoen vesistöalue: Livojoelle on laadittu uusi tulvakartoitus.

 

Vuoden 2018 jälkeen on tapahtunut muutamia merkittäviä tulvatilanteita:

  • Lokakuussa 2023 Pattijoen vesistöalueella koettiin harvinainen tulva, joka aiheutti vahinkoja rakennuksille ja kulkuyhteyksille.
  • Iijoen vesistöalueella on tapahtunut hyyde- ja jääpatotulvia vuosina 2019-2021.

 

Ilmastonmuutoksen ennakoidaan muuttavan tulvariskejä tulevaisuudessa. Talvi- ja syystulvien ennustetaan yleistyvän ja voimistuvan, kun taas kevättulvien odotetaan pienenevän ja aikaistuvan merkittävästi. Ilmastonmuutoksen arvioidaan pienentävän keskimäärin kerran sadassa vuodessa toistuvia tulvahuippuja 20-29% vesistöalueesta riippuen.

 

Merkittävien tulvariskialueiden nimeämiseen ei arvioida olevan merkittäviä muutostarpeita vuonna 2018 hyväksyttyihin alueisiin nähden.

 

Lausuntopyyntö on oheisaineistona. Lausuntopyyntöaineisto on saatavilla lausuntopyynnön osoittamassa verkko-osoitteessa:

https://www.vesi.fi/tulvariskien-aluesivut-pohjois-pohjanmaa/

 

Esittelijä Kaupunginjohtaja Jussila Esa

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää antaa Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle lausunnon, että Haapaveden kaupungilla ei ole huomautettavaa ehdotukseen Pohjois-Pohjanmaan maakunnan tulvariskialueiksi.

 

Päätös Hyväksyttiin.