Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 23


 

Sidonnaisuusilmoitusten käsittely

 

Tarkltk 13.05.2024 § 23  

246/00.03.01/2024  

 

 

Kuntalain 84 §:n mukaan kunnan luottamushenkilön ja viranhaltijan on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muista sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

 

Velvollisuus ilmoittaa sidonnaisuuksista koskee kunnanhallituksen ja maankäyttö- ja rakennuslaissa (132/1999) tarkoitettuja tehtäviä hoitavan toimielimen jäseniä ja varajäseniä, valtuuston ja lautakunnan puheenjohtajaa ja varapuheenjohtajia, kunnanjohtajaa, sekä kunnanhallituksen ja lautakunnan esittelijää. Ilmoitus on tehtävä kahden kuukauden kuluessa siitä, kun henkilö on valittu tehtäväänsä.

 

Sidonnaisuusilmoitus tehdään tarkastuslautakunnalle, joka valvoo ilmoitusvelvollisuuden noudattamista ja saattaa ilmoitukset valtuuston tiedoksi vähintään kerran vuodessa (Hallintosääntö § 73). Kunnan on pidettävä sidonnaisuuksista rekisteriä yleisessä tietoverkossa, jollei salassapitoa koskevista säännöksistä muuta johdu.

 

Niille luottamustoimiin valituille henkilöille, joita ilmoitusvelvollisuus koskee, on lähetetty pyyntö tehdä sidonnaisuusilmoitus.

 

Tarkastuslautakunta on käsitellyt edellisen kerran sidonnaisuusilmoitusten päivityksiä kokouksessaan 19.12.2023.

Lautakunta käy läpi sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset.

 

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää:

1. merkitä tietoon saatetuksi ja hyväksyy sille toimitetut sidonnaisuusilmoitukset tai näiden päivitykset.
2. julkaista hyväksyt sidonnaisuusilmoitukset Haapaveden kaupungin tietoverkossa osoitteessa
https://sidonnaisuusrek.jict.fi/sidonnaisuusrekisteri/44.
3. saattaa sidonnaisuusilmoitukset tiedoksi kaupunginvaltuustolle.

 

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.
3. Hyväksyttiin.