Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Tarkastuslautakunta
Pöytäkirja 13.05.2024/Pykälä 22


Liite 4 Q1_2024

 

Talousraportti 1 /2024

 

Tarkltk 13.05.2024 § 22  

244/02.02.02/2024  

 

Valmistelija  talousjohtaja Hurskainen Johanna

 

Kaupungin talousarvioon verrattuna (25 %) toteumaprosentti toimintatuotoissa oli 25,7 %, toimintamenoissa 27,0 % ja siten toimintakatteessa toteuma oli 27,3 %. Verotulototeuma oli 23,6 % ja valtionosuuksissa 25,0 %.

 

Toimintatuotot olivat yhteensä 1,529 miljoonaa euroa (M€). Toimintatuotoista lähes puolet ovat vuokratuottoja, 0,702 M€, jotka koostuvat pääasiassa Pohteen vuokratuloista sekä PPE-Köökki yhtiön ja muista yksittäisistä vuokratuotoista. Muun muassa ympäristöterveyslautakunnan ja Jokihelmen opiston kuntaosuuslaskutuksista koostuvat myyntituotot olivat yhteensä 0,484 miljoonaa euroa. Saadut tuet ja avustukset toteutuivat 0,162 miljoonalla eurolla. Maksutuotot olivat 0,131 miljoonaa euroa, jotka koostuvat pääasiassa Jokihelmen opiston lukukausimaksuista.

 

Toimintakulut olivat yhteensä 7,091 miljoonaa euroa, josta suurin osa, 54,5 % eli 3,865 M€, tulee henkilöstökuluista ja 31,4 % eli 2,227 M€ palveluiden ostokustannuksista. Henkilöstökulut ovat olleet suurelta osin tulosalueilla budjetin mukaisia, mutta sijaisten käyttö varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen puolella on nostanut henkilöstökuluja kasvatus- ja koulutuslautakunnan henkilöstökulujen toteumaprosentin ollessa 26,3 %. Palveluiden ostokustannukset ovat toteutuneet ensimmäisen kvartaalin osalta 31,7 prosenttisesti talousarvioon nähden ja toteumaa nostaa ensimmäisessä kvartaalissa alkuvuoteen painottuvat yhteistoimintaosuuksien jäsenmaksuihin, it-puolen lisenssimaksuihin, vakuutusmaksuihin liittyvät jaksottamattomat vuosikustannukset sekä ulkoalueiden puhtaanapitokustannukset (auraus, hiekoitus). Palveluiden ostokustannuksista 0,476 miljoonaa euroa tulee ruoka- ja siivouspalvelukustannuksista, 0,314 M€ puhtaanapitokustannuksista, 0,282 M€ matkustus- ja kuljetuspalvelukustannuksista ja 0,164 M€ yhteistoimintaosuuksista. Aineet, tarvikkeet ja tavarat olivat 0,536 miljoonaa euroa (toteuma 23,5 %) koostuen pääasiassa lämmitys- sekä sähkökustannuksista ja materiaalikuluista. Avustukset olivat 0,186 M€ ja vuokrakulut 0,265 M€.

 

Verotulot olivat yhteensä 3,220 miljoonaa euroa. Valtionosuudet olivat talousarvion mukaiset 2,303 M€. Rahoitustuotot ja -kulut olivat -0,026 M€. Vuosikatteeksi muodostui -0,066 M€ ja poistojen ollessa budjetin mukaiset 0,411 M€, tilikauden alijäämäksi kertyi -0,477 miljoonaa euroa.

 

Vuoden 2024 ensimmäinen vuosineljännesraportti on valmistunut. Tarkastuslautakunta käsitteleen talousraportin kokouksessaan.               

 

Päätösehdotus Tarkastuslautakunta päättää:

todeta talousraportin 1 / 2024 tietoonsa saatetuksi

 

Päätös Hyväksyttiin.