Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 145


Haapaveden_kaavoituskatsaus_2024

 

Haapaveden kaavoituskatsaus 2024

 

Maanktmk 30.04.2024 § 4 

 

 

 

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Teka Paulos

 

Maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunta laatii vuosittain kaavoituskatsauksen, jossa kerrotaan ajankohtaisista ja vireille tulevista kunnan ja maakuntaliiton kaavoitusasioista.

Sisältövaatimuksena on kaava-asioiden lyhyt esittely sekä niiden käsittelystä kertominen.

 

Lisäksi on tiedotettava muista päätöksistä, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoitukseen. Maankäyttö- ja rakennuslaissa todetaan, että kaavoituskatsauksesta tulee tiedottaa sen tarkoituksen kannalta sopivalla tavalla. Tästä syystä kaavoituskatsauksen hyväksymisestä on aiheellista tiedottaa ja asettaa se kaavoituskatsaus julkisesti nähtäville.

 

Kaavoituskatsauksen sisällössä on esitetty ajankohtaisia kaavahankkeita niin paikallisella kuin maakunnallisella tasolla. Lisäksi kaavoituskatsauksessa kuvataan maankäytön nykytila voimassa olevien kaavojen osalta. Kaavoituskatsaus auttaa viestittämään kokonaiskuvan maankäytön kehitystilanteesta ja sisältää yleistä tietoa kaavoituksesta, ja siitä miten kaikki kuntalaiset voivat osallistua kaavoitusprosessiin. Kaavoituskatsauksessa on tiedotettu, myös rakennusvalvonnan rakentamisen ohjauksesta.

 

Kaavoituksen tavoite vuodelle 2024 on jatkaa vireillä olevien kaavojen edistämistä hyväksyttyjen kaavoittamispäätösten mukaisesti. Vireillä olleiden kaavojen osalta Allastien teollisuusalueen asemakaava ja Rokulinmäentien teollisuusalueen asemakaavat ovat saaneet lainvoiman 2024 alkupuolella.

 

Kaavoituskatsaus on liitteenä.

 

Esittelijä maankäyttöpäällikkö Paulos Teka

 

Päätösehdotus Maankäyttötoimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen 2024 ja asettaa sen julkisesti nähtäville.

 

Käsittely Kaupunginjohtajan muutettu päätösehdotus kokouksessa:

Maankäyttötoimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Maankäyttötoimikunnassa esitetyillä korjauksilla ja täydennyksillä päivitetyn kaavoituskatsauksen 2024 ja asettaa sen julkisesti nähtäville.

 

 

Päätös Maankäyttötoimikunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy Maankäyttötoimikunnassa esitetyillä korjauksilla ja täydennyksillä päivitetyn kaavoituskatsauksen 2024 ja asettaa sen julkisesti nähtäville.

 

 

 

Khall 27.05.2024 § 145  

164/10.00.00/2024  

 

 

Valmistelija maankäyttöpäällikkö Teka Paulos

 

Suomen maankäyttö- ja rakennuslain 7 §:n mukaan kunnilla on velvollisuus laatia vuosittain kaavoituskatsaus. Tässä katsauksessa kerrotaan kunnan ja maakuntaliiton käynnissä olevista ja suunnitelluista kaavoitushankkeista. Katsauksessa on oltava lyhyt esittely kaavahankkeista sekä tieto niiden käsittelyvaiheista.

 

Lisäksi kunnissa on tiedotettava muista päätöksistä, joilla on välitöntä vaikutusta kaavoitukseen. Maankäyttö- ja rakennuslaki edellyttää, että kaavoituskatsaus tulee tiedottaa tarkoituksenmukaisella tavalla. Tästä syystä kaavoituskatsauksen hyväksymisestä ja julkisesta nähtävilläolosta on tärkeää tiedottaa kuntalaisille.

 

Kaavoituskatsaukseen on tarkennettu keskeneräisten kaavojen kuvauksia maankäyttötoimikunnan palautteen mukaisesti.

 

Maankäyttötoimikunnan kokouksen jälkeen kaupunki on saanut korkeimman hallinto-oikeuden päätökset  Puutionsaaren ja Piipsannevan osayleiskaavojen hyväksymisvalituksista ja kaavat ovat tulleet lainvoimaisiksi.

 

Kaavoituskatsaus on liitteenä.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Jussila Esa

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitukselle, päättää esittää kaupunginvaltuustolle, että se hyväksyy kaavoituskatsauksen 2024 ja asettaa sen julkisesti nähtäville.

 

Päätös Hyväksyttiin.