<![CDATA[Dynasty]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Pöytäkirjantarkastajien valinta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Asialistan hyväksyminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kirjelmät]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kaupunginvaltuuston 18.9.2023 päätösten toimeenpano]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Valtuuston kokouksessa 18.9.2023 annetut valtuustoaloitteet]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Sikokankaan tuulipuiston osayleiskaava]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Lausuntopyyntö Kettukankaan tuulivoimapuisto]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Lausuntopyyntö Tuulikaarron tuulivoimapuiston ympäristöarviointiselostuksesta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Tuulikaarron tuulivoimapuiston lausuntopyyntö, Kärsämäki]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Tuulikaarron tuulivoimapuiston lausuntopyyntö, Siikalatva]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Lausuntopyyntö Haapaveden ja Nivalan kaupungin alueelle kohdistuvista malminetsintälupahakemuksista]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Lausuntopyyntö Haapaveden kaupungille lentopaikkatoiminnan ympäristöluvan muutoshakemus, hakijana Pyhäjokialueen Ilmailukerho ry]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Määräalan vuokraaminen Asuntola -tilasta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Veijärvi -tilan vuokraaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Sulkakylätien kevyenliikenteen väylän mahdolliseen omarahoitusosuuteen sitoutuminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Teknisen osaston tilaratkaisu, työryhmän perustaminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Uusi varhaiskasvatusyksikkö, muutos maanvuokrasopimukseen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Sopimus päiväkotitoiminnan harjoittamisesta ja varhaiskasvatuksen palvelurahasta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Uusi varhaiskasvatusyksikkö, vuokrasopimus]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Arviointikertomus 2022]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Vuoden 2024 presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien äänestyspaikan ja ennakkoäänestyspaikan aukioloajan määrääminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Vaalilautakuntien ja vaalitoimikunnan asettaminen vuoden 2024 presidentinvaalia ja europarlamenttivaaleja varten]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Presidentinvaalin ja europarlamenttivaalien ulkomainonta]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kuntalaisaloite, Ryhmäperhepäiväkoti Minttulan säilyttäminen]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Valtuustoaloite, kutsutaksivuorot junille viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina.]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kaupunginjohtajan info]]><![CDATA[Kaupunginhallitus 25.09.2023 / Kaupunginjohtajan virka]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 18.09.2023 / Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus]]><![CDATA[Kaupunginvaltuusto 18.09.2023 / Pöytäkirjan tarkastajien valinta]]>