Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 143


Liite 6 Kokousaikataulu syksy_2024

 

Kaupunginhallituksen kokousaikataulu syksylle 2024

 

Khall 27.05.2024 § 143  

263/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija vt. hallintojohtaja Pirkkalainen Tarja

 

Haapaveden kaupungin hallintosäännön mukaan toimielin päättää kokoustensa ajan ja paikan. Kokous pidetään myös, milloin puheenjohtaja katsoo kokouksen tarpeelliseksi tai enemmistö toimielimen jäsenistä tekee puheenjohtajalle esityksen kokouksen pitämisestä ilmoittamansa asian käsittelyä varten. Tällöin puheenjohtaja määrää kokousajan. Puheenjohtaja voi perustellusta syystä peruuttaa kokouksen.

 

Esityslista, joka sisältää selostuksen käsiteltävistä asioista ja ehdotukset toimielimen päätöksiksi, lähetetään kokouskutsun yhteydessä, jolleivät erityiset syyt ole esteenä. Kokouskutsu, mikäli mahdollista, lähetetään vähintään 4 päivää ennen kokousta.

 

Esityslistan liitteenä on suunnitelma syksyn 2024 kokouksista.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Jussila Esa

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus päättää,
1. että kaupunginhallituksen kokoukset syksyllä 2024 pidetään kaupungintalolla esityslistan liitteen mukaisina ajankohtina. Milloin erityiset syyt niin vaativat, voidaan kokouksia pitää muunakin aikana. Kokouskutsu esityslistoineen lähetetään neljä päivää ennen kokousta sähköisesti kokoushallintaympäristöön.
2. merkitä tiedoksi valtuuston alustavan kokousaikataulun.

 

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.