Dynasty tietopalvelu Haku RSS Haapaveden kaupunki

RSS-linkki

Kokousasiat:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetingitems&show=30

Kokoukset:
https://poytakirjat.haapavesi.fi:443/cgi/DREQUEST.PHP?page=rss/meetings&show=30

Kaupunginhallitus
Pöytäkirja 27.05.2024/Pykälä 141


 

Kaupunginvaltuuston 21.5.2024 päätösten toimeenpano

 

Khall 27.05.2024 § 141  

264/00.02.01/2024  

 

 

Valmistelija vt. hallintojohtaja Pirkkalainen Tarja

 

Kuntalain 39 §:n 1 momentin mukaan kunnanhallitus vastaa valtuuston

päätösten täytäntöönpanosta ja laillisuuden valvonnasta. Valvonta antaa

mahdollisuuden korjata laillisuusvirheet, jotka muuten voivat johtaa

valituksiin. Käytännössä hallitus päättää asiasta valtuuston kokouksen

jälkeisessä kokouksessaan.

 

Valvonnan kohteena ovat kaikki valtuuston päätökset, niiden

valituskelpoisuudesta riippumatta. Valvonta kohdistuu samoihin seikkoihin,

joiden perusteella voi 132.2 §:n nojalla tehdä kunnalisvalituksen

(menettelyvirheet, toimivallan ylitys ja muu laillisuusvirhe). Hallitus ei voi

kieltäytyä täytäntöönpanemasta päätöstä sillä perusteella, että päätös on

epätarkoituksenmukainen.

 

Jos hallitus katsoo, että päätös on lainvastainen, sillä on velvollisuus olla

panematta päätöstä täytäntöön ja saatettava asia viipymättä valtuuston

käsiteltäväksi.

 

Kuntalain §143 mukaan päätös voidaan panna täytäntöön ennen kuin se

on saanut lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan saa ryhtyä, jos

oikaisuvaatimus tai valitus käy täytäntöönpanon johdosta hyödyttömäksi

taikka jos oikaisuvaatimuksen käsittelevä toimielin tai valitusviranomainen

kieltää täytäntöönpanon.

 

Haapaveden kaupungin valtuuston kokousten pöytäkirjat ovat luettavissa

Internet-sivuilla www.haapavesi.fi ->esityslistat ja pöytäkirjat.

 

Esittelijä kaupunginjohtaja Jussila Esa

 

Päätösehdotus Kaupunginhallitus:

 1. toteaa, että kaupunginvaltuuston 21.5.2024 kokouksen päätökset ovat syntyneet laillisessa järjestyksessä, kuuluvat kaupunginvaltuuston toimialaan eivätkä päätökset ole muutoinkaan lainvastaisia.

 2. päättää panna päätökset täytäntöön (Kuntalaki §143).

 

Päätös 1. Hyväksyttiin.
2. Hyväksyttiin.